Hakemus kehittämispäällikön tehtävään

Haen Tieteellisten seurain valtuuskunnan kehittämispäällikön tehtävää, hakuilmoitus luettavissa täällä: https://avointiede.fi/kehittamispaallikko Julkaisen tässä hakemukseni motivaatiokirjeen kokonaisuudessaan. En julkaise liitteitä, sillä ne luullakseni muodostaisivat henkilörekisterin (korjatkaa jos olen väärässä?), enkä ole pyytänyt suosittelijoilta lupaa tietojen julkaisemiseen verkossa.

 

Tieteellisten seurain valtuuskunta
Toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen

 2.5.2018

 

Hakemus kehittämispäällikön tehtävään

Uskon täyttäväni kehittämispäällikön saappaat paremmin kuin kukaan. Olen Suomen monipuolisin ja omistautunein avoimen tieteen asiantuntija. Avoin tiede on ollut vuosia sekä työni, harrastukseni että kutsumukseni. Olen julkaissut kirjoituksia ja toteuttanut projekteja liittyen niin tutkimusaineistoihin, tutkimusetiikkaan, avoimeen julkaisemiseen kuin kansalaistieteeseenkin.

Perehtymiseni ilmiöön alkoi vuonna 2013, kun silloisen TANKin tiedesihteerinä olin perustamassa kansainvälisen tiedeneuvosto ICSUn datakomitean CODATAn suomalaista kansalliskomiteaa. Nykyisin toimin Data-asiain kansalliskomitean sihteerinä. Minut kutsuttiin henkilökohtaisesti CODATAn Data Policy Committeen jäseneksi CODATAn toiminnanjohtajan Simon Hodsonin suosituksesta.

Kansainvälisiin yhteyksiini kuuluvat mm. Knowledge Exchange Open Scholarship Research Evaluation Task & Finish Group -jäsenyys, johon minut nimitettiin CSC:n aloitteesta sekä Research Data Alliance (RDA) Early Career Fellowship 2016. Berliinissä tänä keväänä järjestetty RDA:n 11. plenaarikokous oli minulle kuudes. Vuonna 2015 sain kutsun kansainväliseen avoimen tieteen OpenCon-konferenssiin.

Viestintä- ja vuorovaikutustaidoistani kertoo Tiedon hinta -kampanja, jonka ansiosta noin 2700 suomalaista tutkijaa allekirjoitti kahdessa viikossa vetoomuksen tieteellisen julkaisemisen avoimuuden ja kohtuullisen hinnoittelun puolesta. Kampanja alkoi aloitteestani, minä perustin ja suunnittelin sille verkkosivun ja toimin yhteyshenkilönä. Annoin haastatteluja aiheesta mm. Image-lehdelle, Kauppalehdelle ja Hufvudstadsbladetille.

Vuosina 2015-17 toimin Open Knowledge Finland (OKFI) -yhdistyksen avoimen tieteen yhteisömanagerina. Olen edelleen yksi lähes 700-jäsenisen Open Science Finland -keskusteluryhmän ylläpitäjistä. Twitter-seuraajia minulla on yli 500.

UNIFIn avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelma on kolmas OKM:in rahoittama projekti, jonka toteutus on vastuullani. Vuonna 2016 suunnittelin ja vedin projektipäällikkönä ATT-hankkeen OKFIlta tilaaman kansalaistiedeselvityksen. 2017 oli vuorossa dataviittausselvitys, jonka tuloksena syntyi Datan jäljet -dataviittaustiekartta (2018). Projektin hallinnoi TSV, jossa olen työskennellyt vuosina 2009-2014 Tieteen päivien tiedottajana, TJNK:n ja TENKin avustajana sekä TANKin tiedottajana ja tiedesihteerinä.

Vuoden 2017 avoimen tieteen foorumissa vastaanotin OKFIn avoimen tieteen ryhmän edustajana OKM:n myöntämän avoimuuden palkinnon. Minulla ja OKFI-kollegallani Leo Lahdella on aiesopimus Helsinki University Pressin kanssa avointa tiedettä käsittelevän antologian julkaisemisesta keväällä 2019.

Olen ollut vastuullisena järjestäjänä yli kymmenessä avoimeen tieteeseen liittyvässä tilaisuudessa. Kutsuttuna puhujana olen osallistunut pariinkymmeneen sekä suomen- että englanninkieliseen avoimen tieteen tapahtumaan. Puheenvuorojeni aihepiirit ovat vaihdelleen datainfrastruktuureista tietosuojaan ja avoimen tieteen filosofiaan.

Ainoa mikä minulta puuttuu hakuilmoituksen kuvauksesta, on tohtorin tutkinto. Olen Helsingin yliopiston tohtoriopiskelija ja saanut Tiina ja Antti Herlinin säätiöltä kolmena vuonna apurahan tutkimusetiikkaa ja avointa tiedettä käsittelevään väitöskirjaani. Olen julkaissut yhden artikkelin, toisen jätän arvioitavaksi kesäkuussa 2018 ja loput kaksi ovat valmiita kesään 2019 mennessä. Aikataulussa on huomioitu samanaikainen kokopäivätoiminen työskentely. Valmistumisen tarkka ajankohta riippuu julkaisijoiden aikatauluista.

Luotan siihen, että keskeneräinen väitöskirja ei muodostu esteeksi sille, että harkitsette minua vakavasti tehtävään, varsinkin kun yksi avoimen tieteen ydinkysymyksistä on tutkijoiden yhteiskunnallisen aktiivisuuden arvostuksen nostaminen, meritoitumisen monipuolistaminen ja sisältöjen laadun arvostaminen muotoseikkojen edelle.

Olen julkaissut tämän hakemuksen verkkosivullani heidilaine.fi. Sieltä löytyy lisätietoa kokemuksestani ja projekteistani. Annan mielelläni lisätietoja myös suoraan kysyttäessä, yhteystietoni löytyvät tämän kirjeen allekirjoitusosasta.

 

Kunnioittavin terveisin

Heidi Laine

 

heidi.laine [a] helsinki.fi

+358 (0) 40 513 95 93

http://www.heidilaine.fi

 

[Kotiosoite poistettu]

Hakemuksen liitteet

LIITE 1 Ansioluettelo

LIITE 2 Toiminnanjohtaja Simon Hodsonin suosituskirje

LIITE 3 Professori Pekka Orposen suosituskirje

LIITE 4 Lista suosittelijoista

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s